Thiết kế thương hiệu sản phẩm Tech Fitness

  • Logo chuẩn thương hiệu sản phẩm tech fitmess
  • Quy chuẩn kích thước logo
  • Bản phác thảo
  • Quy chuẩn màu sắc sử dụng
  • Dải màu sử dụng
  • Quy chuẩn kiểu chữ sử dụng
  • Logo âm bản dương bản
  • Những trường hợp dùng sai logo

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile