Thiết kế thương hiệu HTSUMI

  • Phối cảnh 3D bản phác thảo Logo HTsumi
  • Phối cảnh 3D dự án thiết kế Logo thương hiệu HTSUMI
  • Phối cảnh 3D Logo trên bìa cứng
  • Phối cảnh 3D Logo HTSUMI trên price tag
  • Phối cảnh 3D Logo trên nền chất liệu
  • Bìa câm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • Quy chuẩn tỷ lệ, kích thước Logo
  • Logo quy chuẩn
  • Biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile