Thiết kế thương hiệu Golden Beach

  • Quy chuẩn kích thước logo màu
  • Bản phác thảo
  • Quy chuẩn màu sắc
  • Dải màu sử dụng
  • Quy chuẩn kiểu chữ sử dụng
  • Biểu tượng, tiêu chuẩn logo âm bản dương bản đen trắng
  • Những trường hợp dùng sai logo

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile