Thiết kế logo Đại Phát Stell

  • Phối cảnh 3D dự án thiết kế logo Đại Phát Stell
  • Logo trên chất liệu giấy
  • phối cảnh 3D logo building
  • cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • mục lục
  • Bản phác thảo
  • quy chuẩn tỷ lệ, kích thước logo
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bàn màu
  • biểu tượng tiêu chuẩn âm bản đen trắng
  • quy định khoảng cách và kích thước logo tối thiểu

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile