Thiết kế logo Cuộc thi hoa khôi bãi biển Châu Á

  • Phối cảnh 3D dự án thiết kế Logo Miss beach sport Asia 2016
  • Phối cảnh 3D Logo trên nền chất liệu
  • Logo trên nền chất liệu
  • Bìa cẩm nang sử dụng logo chuyên nghiệp
  • Quy chuẩn tỉ lệ, kích thước Logo
  • Bản phác thảo
  • Logo bị sai
  • Biểu tượng tiêu chuẩn logo âm bản màu
  • Biểu tượng tiêu chuẩn logo âm bản đen trắng
  • Logo quy chuẩn

Gửi cảm nhận về sản phẩm

Ấn Để Gọi Ngay 0965.836.899
Tải Profile